ಹೆಚ್.ಜಿ.ಮೈನುದ್ದೀನ್ ನೇಮಕ

Share

ದಾವಣಗೆರೆ-ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ವಕ್ತಾರರನ್ನಾಗಿ ಮೈನುದ್ದೀನ್ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಇವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Be the first to comment on "ಹೆಚ್.ಜಿ.ಮೈನುದ್ದೀನ್ ನೇಮಕ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*