ಅಂಕಣಗಳು

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಭಾಸಂಪನ್ನರ ಪಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣಸಂಘಟಕ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್

ದಾವಣಗೆರೆ-ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ,ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಡಳಿತ,ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಡಾ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಲಮರಹಳ್ಳಿಯವರದು ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಸರು. ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ,ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ,ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಹಾಗು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಕಳೆದ ೧೭…

ಇನ್ನೂ ಓದಿ

ಡಯಬಿಟಿಸ್ ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಸ್ನೇಹಿತ!

ಡಯಬಿಟಿಸ್ ಇದೆಯೆಂದು ಅಧೈರ್ಯಪಡಬೇಡಿ. ಅದನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸಿ ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನೇರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ.ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ದವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂತೋಷಕವಾಗಿರುವಂತೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ….