ಆರಾಧನೆ

ಶಾಮನೂರಿನ ಜಾತ್ರೆ, ಹಬ್ಬಗಳ ಹಿರಿಮೆ

‘ಶಾಮನೂರು’, ಸುತ್ತಮುತ್ತೆಲ್ಲ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಊರು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರಸ್ವತಿಯರ ತವರು. ಐತಿಹಾಸಿಕ,ಧಾರ್ಮಿಕ,ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಗೆ ಹೆಸರಾದುದು.ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮಗಳಾದ ಶಾಮನೂರು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು…

ಇನ್ನೂ ಓದಿ