ಅಂಕಣಗಳು

ಡಯಬಿಟಿಸ್ ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಸ್ನೇಹಿತ!

ಡಯಬಿಟಿಸ್ ಇದೆಯೆಂದು ಅಧೈರ್ಯಪಡಬೇಡಿ. ಅದನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸಿ ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನೇರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ.ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ದವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂತೋಷಕವಾಗಿರುವಂತೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ….


ಶಾಮನೂರಿನ ಜಾತ್ರೆ, ಹಬ್ಬಗಳ ಹಿರಿಮೆ

‘ಶಾಮನೂರು’, ಸುತ್ತಮುತ್ತೆಲ್ಲ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಊರು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರಸ್ವತಿಯರ ತವರು. ಐತಿಹಾಸಿಕ,ಧಾರ್ಮಿಕ,ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಗೆ ಹೆಸರಾದುದು.ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮಗಳಾದ ಶಾಮನೂರು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು…