ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಮುರುಘಾಶರಣರ ಒತ್ತಾಯ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ : ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ನೀಡಿರುವ ನ್ಯಾಯಮಾರ್ತಿ ನಾಗಮೋಹನ್‌ದಾಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಒಪ್ಪಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಡಾ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ…

ಇನ್ನೂ ಓದಿ