ಜಗಳೂರು

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆ: ಜಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕಮಲ

ಜಗಳೂರು: ಇಂದು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ೧೧ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್…

ಇನ್ನೂ ಓದಿ