ಜಗಳೂರು

ಜಗಳೂರು ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ಎಸಿಬಿ ದಾಳಿ

ದಾವಣಗೆರೆ -ಜುಲೈ ೧೧ ರಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳವು ದಾವಣಗರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗಳೂರು ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಚ್ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಬಲ್ಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ…

ಇನ್ನೂ ಓದಿ