ಹರಪನಹಳ್ಳಿ

ಗರ್ಭಗುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಜೀವಂತಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ-ಮುರುಘಾ ಶರಣರು

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ಅಚಾರವಂತರೂ ಬಸವಣ್ಣ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆಯನ್ನು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರೆನಿಸಿ ಕೊಂಡವರು ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕ, ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆ ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ…

ಇನ್ನೂ ಓದಿ