ಹರಿಹರ

22 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸಡ್ಡೆ : ತರಳಬಾಳು ಶ್ರೀಗಳ ಅಸಮಾಧಾನ

ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ೨೨ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಜಾಕ್‌ವೆಲ್ ಬಳಿ ನದಿ ನೀರು ಪಂಪ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತರಳಬಾಳು ಶ್ರೀಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ದಾವಣಗೆರೆ-ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಅಧಿಕಾರ ನನಗಿದ್ದರೆ…

ಇನ್ನೂ ಓದಿ